Důležité kontakty:
Infolinka pro stávající zákazníky: 4488

Přihlášení do zákaznické sekce: zde

Telefon: 474 770 601,   772 722 222

e-mail: info@callpro.cz

Dobití kreditu u předplacených karet
Dobití kreditu proveďte převodem na náš účet číslo 222852292/0600. Jako variabilní symbol (VS) uveďte telefonní číslo, které chcete dobít. Expirace kreditu je 12 měsíců.

Zjištění stavu kreditu
Stav kreditu u předplacených karet zjistíte na infolince 4488 provolbou 2 nebo ve svém uživatelském účtu na internetu. V uživatelském účtu na internetu je rovněž k dispozici aktuální výpis hovorů, stav volných jednotek a datových balíčků.

Nastavení inkasa u tarifních služeb
Za služby CallPro je možné platit také inkasem. V případě zájmu o tento způsob úhrady vyúčtování stačí povolit ve Vaší bance inkaso ve prospěch účtu 2401343628/2010.  Poté zašlete e-mail na adresu info@callpro.cz, který bude obsahovat: Žádám o inkaso plateb od vyúčtování vystaveného v měsíci xx  (uveďte měsíc, od kterého se má inkaso provádět) z účtu  xxxxxxxxxxx/xxxx (uveďte Váš účet). E-mail musí dále obsahovat jméno zákazníka a telefonní číslo..

Při povolování inkasní platby nastavte pouze limit, do jehož výše si můžeme platbu za vyúčtování strhnout. Variabilní a konstantní symbol nenastavujte.

Změna způsobu účtování
V případě, že máte zájem o změnu způsobu účtování, zašlete e-mail na adresu info@callpro.cz, který bude obsahovat: Žádám o změnu způsobu účtování z pre-paidu na post-paid a to od zúčtovacího období xx (uveďte měsíc, od kterého má ke změně dojít). E-mail musí obsahovat jméno zákazníka + telefonní číslo.

Změna nastavení balíčků a služeb
Změnu nastavení služeb můžete provést pomocí SMS zprávy.  Změnu je třeba poslat z telefonního čísla, na kterém chcete úpravu tarifu nebo balíčků provést.

příklad1: Máte tarif CallPro 200, 150 MB dat a od příštího měsíce chcete přejít na tarif CallPro ;- ) bez datového balíčku:
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: ZMENA CALLPRO;-) BEZ DAT

příklad2: Máte tarif CallPro 200, bez dat a od příštího měsíce chcete přejít na tarif CallPro ;- ) s datovým balíčkem DATA 150 a balíček „Volání v síti zdarma“:
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: ZMENA CallPro;-) DATA150 V SITI ZDARMA

příklad3: Chcete změnit od příštího měsíce datový balíček ze 150 MB na 600 MB a ostatní ponechat beze změn:
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: ZMENA DATA600

příklad4: Chcete aktivovat datový balíček (150 MB, 600 MB, 1000 MB, 2000 MB) nebo LTE a ostatní ponechat beze změn:
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: UP 150 nebo UP 600 nebo UP 1000 nebo UP2000 nebo UP LTE

příklad5: Chcete aktivovat/deaktivovat od příštího měsíce balíček 100 volných SMS a ostatní ponechat beze změn:
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: UP 100 SMS pro aktivaci a UP BEZ 100 SMS pro deaktivaci

Reaktivace datových balíčků
Pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: OBNOV DATA.
Pokud chcete obnovit menší/větší objem dat a od příštího měsíce zachovat původní datový balíček, pošlete SMS na číslo 772 722 222 s tvarem: OBNOV DATA 150 nebo OBNOV DATA 300 nebo OBNOV DATA 600 nebo OBNOV DATA 1000 nebo OBNOV DATA 2000.
Od 1.5.2016 bude vždy datový balíček obnoven v původní velikosti za plnou cenu. Viz. ceník.

Veškeré změny budou provedeny do 24 hodin po SMS objednávce.

Reklamace vyúčtování:
Reklamaci vyúčtování je možné provést pouze písemně, nebo e-mailem na adresu reklamace@callpro.cz. U reklamace vždy uveďte datum nebo časové rozmezí chybného účtování, číslo faktury a částku, která byla chybně vyúčtována. V případě kladného vyřízení reklamace bude částka odečtena od následujícího vyúčtování.