ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 

CallPro pevná linka je služba přenosu hlasu prostřednictvím internetové sítě. Nebudujeme ani neprovozujeme žádnou síť ve smyslu infrastruktury, neboť považujeme za zbytečné budovat něco, co již existuje - téměř každá domácnost, firma nebo kancelář ve vyspělém světě je již propojena. K provozu našich služeb využíváme tu největší, nejmoderjější a nejrychleji se rozvíjející síť - internet. Vzhledem k tomu, že nemusíme investovat do infrastruktury jsme schopni nabídnout nízké ceny.

 

Vývoj a historie VoIP

První pokusy přenést hlas prostřednictvím internetu nejsou o mnoho mladší než internet sám. K výraznějšímu rozvoji došlo až v průběhu posledních deseti let. V zemích s vysoce rozvinutou internetovou sítí VoIP telefony rychle nahrazují pevné telefonní linky. Například v USA převýšil počet VoIP linek počet pevných telefonních linek v polovině roku 2006. V České republice byl rozvoj VoIP telefonie poznamenán pomaleji se rozvíjející internetovou sítí, takže k výraznějšímu rozšíření dochází až v současnosti.

 

Základní vlastnosti sítě CallPro:

Měsíční paušál je v případě základního tarifu 0,-Kč - bez dalších "fíglů", dodatků, nebo nějakých "ale". Služba je v tomto případě předplacená (tzv. PrePaid). Princip je stejný jako u předplacených mobilních karet - nabijete a voláte.

Telefonní číslo si můžete vybrat tzv. Geografické - dle číselného rozsahu vašeho regionu, které používají pevné linky, nebo převést číslo, které používáte u vašeho současného operátora (ať už se jedná o pevnou linku nebo VoIP), případně můžete zvolit číslo, které není vázáno na žádný region - jedná se o čísla s předčíslím 910. Bez výslovného souhlasu zákazníka neuvádíme telefonní čísla v žádných seznamech, nebudete tedy obtěžováni dealery, nebo "průzkumy".

Kvalita hovoru je srovnatelná s běžnou telefonní linkou, pokud internetové připojení splňuje základní podmínky nutné k provozu VoIP telefonu . Rychlost připojení by měla být alespoň 128Kbps a latence do 100ms. Drtivá většina internetových přípojek však tyto nároky bez problémů splňuje.

Smlouvy a závazky nejsou žádné. Můžete si objednat linku, předplatit stokorunu a nikdy ji nepoužít, je to na Vás.

Kvalita služeb naší sítě - Naše služby se opírají o ústřednu provozovanou a spravovanou jedním z největších operátorů v ČR a o vlastní team techniků a odborníků. V oblasti telekomunikací působí naše společnost již dvanáctým rokem.

Další informace zde

Google+